2017 2018 LYS Matematik Konuları

2017 LYS Matematik Konuları

1)      Temel Kavramlar (Sayılar)

2)      Çözümleme

3)      Bölme ve Bölünebilme Kuralları

4)      Asal Sayılar, Faktöriyel ve Tam Bölen Sayıları

5)      OBEB OKEK (EBOB EKOK)

6)      Rasyonel Sayılar

7)      Basit Eşitsizlikler

8)      Mutlak Değer

9)      Üslü Sayılar

10)   Köklü Sayılar

11)   Çarpanara Ayırma

12)   Denklem Çözme

13)   Oran Orantı

14)   Mantık

15)  Kümeler

16)  Fonksiyon

17)   Modüler Aritmetik

18)   Permütasyon

19)   Kombinasyon

20)   Binom Açılımı

21)   Olasılık

22)   İstatistik

23)   2.Dereceden Denklemler

24)   2.Dereceden Eşitsizlikler   

25)   Parabol

26)   Polinom

27)   Karmaşık Sayılar (Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösteriminden Sonrası Kaldırıldı)

28)   Trigonometri

29)   Logaritma

30)   Diziler Seriler

31)   Limit (Belirsizliklerden 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındakiler yok)

32)   Türev (Ters Trigonometrik fonksiyonların türevi yok)

33)   İntegral (Ters Trigonometrik fonksiyonların integrali yok ve integralde hacim hesaplama yok)

ozel_ogrenci_