2017 2018 YGS Matematik Konuları

2017 YGS de beklenen değişiklikler:

2017 YGS ye kadar Polinomlar, 2.Dereceden Denklemler, Parabol ve Karmaşık Sayılar sorularını LYS Sınavlarında görüyorduk. Bu sene bu konulara ait sorular YGS de çıkabilir. Ayrıca güncel problem türleri olan Bilinçli Tüketim Aritmetiği de 2017 YGS de gelme ihtimali olan sorular arasındadır. ÖSYM 2016 YGS de radikal bir karar alarak 13 tane Problem sorusu sormuştu. Bu sene bu sayıyı daha da artırabilir ve yukarıda bahsettiğimiz konular 2017 YGS de karşımıza çıkmayabilir.

Ayrıca Milli Eğitimin Müfredatına bakılarak yapılan tahminler ile bazı Matematik konularının YGS Müfretatından kaldırıldığı kanısı öğrenci ve öğretmenler üzerinde etkindir. Kaldırıldığı söylenilen YGS Matematik Konuları:

Taban Aritmetiği, İşlem, Bağıntının Özellikleri, Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösteriminden Sonrası

2018 YKS Matematik Konuları için tıklayın.

1)      Temel Kavramlar (Sayılar)

2)      Çözümleme

3)      Bölme ve Bölünebilme Kuralları

4)      Asal Sayılar, Faktöriyel ve Tam Bölen Sayıları

5)      OBEB OKEK (EBOB EKOK)

6)      Rasyonel Sayılar

7)      Basit Eşitsizlikler

8)      Mutlak Değer

9)      Üslü Sayılar

10)   Köklü Sayılar

11)   Çarpanara Ayırma

12)   Denklem Çözme

13)   Oran Orantı

14)   Sayı Problemleri

15)   Kesir Problemleri

16)   Yaş Problemleri

17)   İşçi Havuz Problemleri

18)   Karışım Problemleri

19)   Yüzde Kar Zarar ve Faiz Problemleri

20)   Grafik Probemeri

21)   Hareket (Hız) Probemleri

22)   Bilinçli Tüketici Aritmetiği

23)   Mantık

24)   Kümeler

25)   Fonksiyon

26)   Modüler Aritmetik

27)   Permütasyon

28)   Kombinasyon

29)   Binom Açılımı

30)   Olasılık

31)   İstatistik

32)   2.Dereceden Denklemler

33)   2.Dereceden Eşitsizlikler

34)   Parabol

35)   Polinom

36)   Karmaşık Sayılar

 

Yıllara Göre Çıkmış YGS Soruların Dağılımı

Konular/Sınav

2016 YGS

2016 LYS

2015 YGS

2015 LYS

2014 YGS

Temel Kavramlar

2

1

1

1

1

Çözümleme

2

0

1

0

0

Bölme ve Bölünebilme

0

0

0

1

2

Asal Sayılar ve Faktöriyel

2

2

3

2

1

OBEB OKEK

0

0

0

1

1

Rasyonel Ondalıklı Sayılar

1

1

3

0

3

Basit Eşitsizlikler

1

1

1

1

1

Mutlak Değer

1

1

1

1

1

Üslü Sayılar

2

2

1

1

2

Köklü Sayılar

3

1

1

1

1

Çarpanlara Ayırma

1

1

2

0

3

Denklem Çözme

0

0

0

1

0

Oran Orantı

1

1

0

1

1

Sayı Problemleri

10

0

4

0

5

Kesir Problemleri

0

0

0

0

0

Yaş Problemleri

0

0

0

0

0

İşçi Havuz Problemleri

1

0

0

0

0

Yüzde Faiz Problemleri

1

0

1

0

2

Karışım Problemleri

0

0

0

0

0

Hareket Hız Problemleri

1

0

2

0

1

Şekil ve Özel Denklem Kurma Problemleri

0

1

1

0

0

Grafik Problemleri

0

0

1

0

1

Mantık

0

0

1

0

0

Kümeler

1

1

2

2

2

Bağıntı

0

1

0

0

0

Fonksiyon

1 ipt

2

2

2

2

Modüler Aritmetik

0

1

1

0

0

Permütasyon

0

0

0

0

1

Kombinasyon

0

1

1

0

0

Binom Açılımı

0

1

0

1

0

Olasılık

1

1

1

1

1

İstatistik

0

0

0

0

0

2.Dereceden Denklemler

0

1

0

1

0

2.Dereceden Eşitsizlikler

0

0

0

0

0

Parabol

0

0

0

0

0

Polinom

0

2

0

2

0

 

ozel_ogrenci_